História firmy

Spoločnosť HOLLSTAV, s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2007. Činnosť spoločnosti je zameraná na vykonávanie komplexných služieb v oblasti stavebnej výroby, zemných prác, inštalatérskych prác a elektroinštalačných prác s cieľom dodržania vždy požadovanej kvality. Naša práca je dostupná širokému spektru investorov z radu fyzických i právnických osôb.

Firma HOLLSTAV sa svojím pôsobením postupne stáva garantom solídnosti a profesionality, o čom svedčia aj opakujúci sa spokojní zákazníci.

Doterajší vývoj a rast spoločnosti HOLLSTAV, s.r.o. dávajú reálny predpoklad, že budeme aj naďalej spoľahlivým dodávateľom stavebných prác a hodnoverným partnerom pre potencionálnych zákazníkov na Slovensku aj v zahraničí.

Zamestnanci našej spoločnosti svoju prácu vykonávajú ako najlepší odborníci. Spolupracujeme len s osvedčenými partnermi, aby výsledný efekt stavebného diela bol čo najlepší.

Vízia budúcnosti
" Našim hlavným cieľom je neustále udržať kvalitu našich služieb a bezpečnosť našich zamestnancov - a tým zabezpečiť plynulú a bezpečnú výstavbu Vašich objektov.